Visie

De Nijs Castricum is een aparte BV die zich richt op onderhoud en beheer, restauratiewerk en op zakelijke en particuliere bouw en verbouw. Onze jonge, vakbekwame medewerkers kennen de ins en outs van nieuwbouw, restauratie en onderhoud. Bij grotere projecten leent De Nijs Castricum specifieke kennis, menskracht, materieel en faciliteiten in van het moederbedrijf.

Onderhoud en Beheer
In opdracht van woningcorporaties, bedrijven, instellingen en particulieren verzorgen we onderhoud aan woningen, bedrijfsruimte en openbare gebouwen. Hierbij maken we onderscheid tussen planmatig onderhoud en beheersmatig onderhoud: het controleren op gebreken en het opvolgen van reparatieverzoeken.

Service en garantie
Steeds vaker neemt bouwbedrijf De Nijs na oplevering van een werk ook het onderhoud en beheer voor haar rekening. Dit gebeurt op basis van garantieregelingen en servicecontracten. De uitvoering wordt verzorgd door De Nijs Castricum.

M.J. DE NIJS DE NIJS CASTRICUM