Toekomst van de markt

De bouw ontwikkelt zich snel. Consumentenwensen veranderen en daarmee de markt. Die markt vraagt om aannemende partijen die mee ontwikkelen, mee investeren en mede risico dragen. De Nijs wil daarom een totaalproduct aanbieden. Dat bereiden wij grondig voor door kennis en ervaring te verzamelen op de noodzakelijke gebieden. En door te blijven focussen op aandachtsgebieden die we nu al hebben:
- specialisme in binnenstedelijk werk;
- mix van nieuwbouw, renovatie, woningbouw en utiliteit;
- eigen projectontwikkeling, vooral ten dienste van het bouwbedrijf.

Wij zien dat de vraag vanuit de markt verandert. Waar we voorheen vooral opdrachten verwierven op basis van bestek en tekeningen, schrijven opdrachtgevers steeds vaker opdrachten uit op basis van VO/DO-tekeningen. Eerder in het traject betrokken raken past ons, als bouwbedrijf met een eigen projectontwikkelingsafdeling, als een goede jas.

Wij denken vanuit dergelijke opdrachten met de opdrachtgever mee over verdere optimalisatie van het ontwerp, gericht op het beheersen van de totale kosten – dus ook ná oplevering - van het project.
 

M.J. DE NIJS DE NIJS CASTRICUM