Visie

De Nijs Castricum is een aparte BV die zich richt op onderhoud en beheer, restauratiewerk en particuliere bouw en verbouw. Onze jonge, vakbekwame medewerkers kennen de ins en outs van nieuwbouw, restauratie en onderhoud. Bij grotere projecten leent De Nijs Castricum specifieke kennis, menskracht, materieel en faciliteiten in van het moederbedrijf.

Onderhoud en Beheer
In opdracht van woningcorporaties, bedrijven, instellingen en particulieren verzorgt De Nijs Castricum onderhoud aan woningen, bedrijfsruimte en openbare gebouwen. Hierbij maken we onderscheid tussen planmatig onderhoud en beheersmatig onderhoud: het controleren op gebreken en het opvolgen van reparatieverzoeken.

Restauratie
Bij onderhoud van oudere, vaak monumentale gebouwen hoort ook restauratie: een vak apart waar De Nijs al decennia lang ijzersterk in is. Het specifieke vakmanschap dat bij restauratie hoort, heeft onze bijzondere aandacht. De Nijs Castricum is een Erkend Restauratie Bedrijf. Het ERB-certificaat garandeert degelijke kennis en ruime, langjarige ervaring op het gebied van monumentale restauraties.

Particuliere (ver)bouw
In opdracht van particulieren bouwt De Nijs Castricum woonhuizen en villa’s onder architectuur. Desgewenst staat de opdrachtgever voortdurend in direct contact met de bouwplaats en de bedrijfsleiding. Want De Nijs Castricum verzorgt maatwerk aan deze meestal unieke gebouwen. Dat maatwerk leveren we ook als het gaat om verbouw, bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakkapel of een uitbouw aan de bestaande woning.

Service en garantie
Steeds vaker neemt bouwbedrijf De Nijs na oplevering van een werk ook het onderhoud en beheer voor haar rekening. Dit gebeurt op basis van garantieregelingen en servicecontracten. De uitvoering wordt verzorgd door De Nijs Castricum.
 
 
 

M.J. DE NIJS DE NIJS CASTRICUM