Visie

De Nijs Projectontwikkeling, gevestigd in Schoorldam, is een zusterbedrijf van Bouwbedrijf De Nijs. Gelijkwaardig, tóch onderscheidend. Meestal zijn we bij een project betrokken van het eerste idee tot en met de oplevering.

We ontwikkelen naar aanleiding van een prijsvraag of aanbesteding, maar ook uit eigen beweging. In dat geval neemt De Nijs vaak een deel van het afzetrisico. We verzorgen een programma van eisen, zoeken een architect en een aannemer – in Noord-Holland meestal bouwbedrijf De Nijs – en begeleiden uiteindelijk de uitvoering, oplevering en eventuele kopersbegeleiding.

Gedegen voorbereiding garandeert een soepel ontwikkeltraject. We maken de optimale mix van materialen en technieken, bouwvormen en constructies. Zo blijven we op een economisch verantwoorde manier zo dicht mogelijk bij het basisidee.
De kwaliteit van een voorlopig ontwerp bepaalt of een project wordt opgepakt door de markt. En kwaliteit staat, zoals altijd bij De Nijs, voorop.
 

M.J. DE NIJS DE NIJS CASTRICUM